Блог

 • Отглеждане на киви

  9 февруари 2017

  За отглеждане на киви(Actinidia) е необходимо да имате изработена конструкция, подобно на лозите, без значение дали е висока (още наричана асмалък) или ниска по колове.
  Важно е да я има, понеже кивито е увивно, лиановидно растение.

  Засаждането на киви е добре да се направи до края на месец Май, за да може растението да се развие добре и да добие необходимите студоустойчиви качества и да издържи до следващата пролет.

  В България най-известни са три сорта киви:
  Сорт Бруно, сорт Хауърд и хибридното Аргута (нарича се хибридно понеже е самоопрашващо се).
  И трите сорта са доказано устойчиви на нашите климатични особености в цяла Южна България, до подножието на Стара планина.

  При засаждане на сортовете Бруно и Хауърд е важно да се знае че едно мъжко киви може да опраши до около 4 – 5 женски представители на сорта и не е необходимо за всяко женско да се купува и мъжко киви. Опрашването се извършва от пчелите, вятъра, както и други насекоми и то става до около 180 – 250 метра.

  Напояване – Кивито е силно влаголюбиво и отглеждането трябва да се извършва в места със задължително наличие на вода. Напояването е трябва да се извършва в период не по-дълъг от 7-8 дни при тежки почви и през 3-4 дена при по-леки пропускливи почви.

  Третиране с препарати – по настоящем не са получени данни за нападения на растенията от вредители или гъбични заболявания и не е необходимо използването на пестициди и инсектициди. При третиране на почвата с хербициди против затревяване е добре да се внимава да не се засегне листната маса, поради силната чувствителност на растенията, дори и в по-напреднала възраст.

  Подхранване с естествен и изкуствен тор – при засаждане на киви, трябва да се знае, че растението много бързо поема от вещества в почвата и подхранването с изкуствени торове е забранено при младите растения. Единствено може да се поднесе естествен тор в малки количества. При 3-4 годишните растения подхранването с изкуствени торове е по-безопасно, но дозите трябва да се разпределят правилно и да не са пресилени. За препоръчване е да се използват бавно разтворими (троен супер фосфат).

  Резитба на киви – обикновено тя е подобна на лозите: пускат се няколко основни клона (т.нар. майки), от които започва разпределението на другите клонки. Младите леторасли се прореждат през 2-3 и се оставят на 5-6 плодни пъпки. Добре е резитба да се прави още от втората година след засаждането и преди това да се посъветвате със специалист.

 • Пръскане на овощни дръвчета (овошки)

  13 януари 2017

  При покупка на овощно дръвче или по-голямо количество овощен разсад, най-нашумелите въпроси след това са:
  Как да подрязваме и как да пръскаме дръвчетата?

  Тук ще дам малко информация за пръскането на овошките.

  При всеки овощен вид се наблюдават различни видове гъбични заболявания и съответно се напада от разнообразни вредители или така наречените научно “инсекти“.
  Това е доста дълга тема за обсъждане и разсъждение, понеже с всяка изминала година предлаганите на пазара препарати или сменят наименованията си или се излагат нови понякога с не толкова силен ефект. Най-често закупените препарати в описаните за използването си дози или имат слаб ефект или изобщо такъв не се наблюдава.

  Най-добре е преди закупуване на определен вид препарат за растителна защита, първо да се посъветвате с някой, който го е ползвал и изпитал лично качествата му, или ако няма такъв да закупувате само от определени сигурни агро представители. Тази препоръка е, понеже доста от продавачите по-скоро представят продукта единствено за печалба, а не за помощ към ваша страна. И тук важи старата, но изпитана поговорка “Не питай старило, питай патило“.
  Мога да дам пример от моята практика за използването на “ Нуреле “ , много добър препарат, но с поставянето на доза доста по-висока от описаната в приложението му. При закупуването на инсектицида ми препоръчаха да сложа доза около 40-50мл на една пръскачка (с обем 14л ), след едно-две пръскания нямаше никакъв ефект и на третото сложих 80мл от отровата в пръскачка със същия воден обем – ефектът беше много добър и продължителен.

  И така след малко отклонение мога да дам инф0рмация за някои пръскания за различни овощни видове, които е добре да се направят:
  За всички овощни видове се отнася есенното или така наречено зимно пръскане с разтвор от син камък и вар (бордолезов разтвор). Разтворът може да получите като смесите 1кг син камък и 1,2 до 1,5 гасена вар за получаване на 100л готов за ползване разтвор. Съответно, ако ви е необходим разтвор за 14 – 15 литрова пръскачка се слага 100г син камък и 120г вар. Преди поставянето на сместа в пръскачката тя се разбърква продължително докато се втечни, за да нямате проблеми със задръстване или запушване на пръскачката. Пръскането има калциращ и обезпаразитяващ ефект на дърветата.

  Пръскане на овошки от вид праскови и нектарини:
  Прасковите и особено нектариновите сортове страдат най-вече от къдравост и брашнеста мана. Използваните от мен препарати са „Скор“ при поява на къдравост в ранна фаза от развитие на младите листенца и добавяне на слаба доза „Нуреле“ около 60мл на пръскачка. При поява на брашнеста мана използвам отново Скор плюс Шампион.

  Пръскане на овошки от вид Ябълка и Круша:
  За добра и чиста продукция от тези видове трябва да се положат повече усилия и особено се отнася за ябълките. Рано напролет се прави пръскане с „Акарзин“ и отново малка доза “Нуреле“- от Акарзина се слага от 250 до 300мл в една 14 – 15 литрова пръскачка и около 60-70мл от Нурелето. При крушите, ако се появи крушова бълха, се използва „Лиросект“ плюс „Газел“.

  Пръскане на сливи:
  Сливите от всички сортове се пръскат в цъфтежа и след цъфтеж по един път с Фунгоран и Нуреле, за да се запазят и да не окапят плодовете.
  За черешовите видове се отнасят същите препарати.

  В следващите статии очаквайте по-подробна информация.

 • Засаждане и отглеждане на Арония

  10 януари 2017

  Преди засаждането на Арония е необходимо земята да е добре обработена, предварително да са изкопани дупки (ямички) с размери не по-малки от 55/55/55.
  При по-тежка черноземна или глинеста почва е необходимо размерите да са 80/80/80 – за по-добро по- нататъшно развитие на растенията.

  При силна и благородна почва торенето не е необходимо в начален стадий от развитието, но при навлизане на растенията в плододаваща възраст подхранването е добре да се прави всяка година за подобряване качеството на продукцията и получаването на по-високи добиви.
  Ако засаждането се извършва върху изтощена и слаба почва подхранването и преди засаждането е задължително с около 5-6 тона оборски тор на декар или 50-70кг изкуствени бавно действащи торове (троен суперфосфат).
  При торене с изкуствен или естествен тор директно в изкопаните за засаждането дупки, трябва да се внимава при поставянето на растението, корените да не се опират директно върху тора, като това се предотвратява чрез: поставянето му отдолу на дупката и отгоре се затрупва с 2 – 3 см пръст и след това се постави аронията. Кореновата ѝ система се развива бързо и след около 1 месец растението започва да добива полезните вещества от торенето.

  Засаждането на Арония трябва да се осъществи до края на Март или началото на Април, ако растенията са на гол корен и до края на месец май ако растенията са в контейнер.
  Когато засаждаме Арония на гол корен от несигурен източник на овощния материал е добре растенията или растението да се потопи във вода за около 20-24 часа и след това да се закопае. Когато овошките са в контейнер е необходимо само да се полее еднократно.
  Затрупването на Аронията в дупката трябва да бъде до мястото, до където е била в разсадника или до началото на резника (ако е присадка: до началото ѝ).
  Разстоянието, на което се засаждат едно от друго е необходимо да е не по-малко от 1,2м в редовете и 1,50-1,80м в междуредията според начина на обработка и начина на прибиране на продукцията (ръчно или машинно).

  Поливката на аронията трябва да се осъществява непосредствено след засаждане и поне през десетина дни в горещите летни месеци.

  При засаждане на овощните храстчета върху неполивни площи растенията ще бъдат не доходоносни, а до 4-5 години напълно ненужни.

  Аронията почти не се напада от вредители или гъбични заболявания и обработката с инсектициди и пестициди не е необходима.

 • Засаждане на круши и дюли

  10 януари 2017

  Крушите и дюлите изискват определени типове почви, но и климатичните особености на района, в който мислите да засадите овошките, до голяма степен влияят за успешното им развитие. Засаждането трябва да се извърши след изследване на почвения тип и съобразено с климата. Макар в повечето случаи засаждането да се извършва без поглед към тези условия. При по-тежки (черноземни или глинести) почви е задължително да се прави дълбока оран поне веднъж или два пъти (което се отнася за повечето овощни видове), преди засаждането и след това почвата да се обработва няколко пъти годишно.

  Крушови или дюлеви сортове пресадени на дюлева подложка – засаждат се задължително върху поливни площи. При не спазване на това условия, плодовете не могат да добият вкусовите и изгледните качества на сорта, който сте засадили (плодовете остават сухи, дребни и в повечето случаи опадват доста преди периода за беритба). Кореновата система е доста по-слаба от семенната подложка и трудно пробива сбита и тежка почва. Дърветата стават дребни на ръст и трудно изхранват плодовите завръзи.

  Най-добрите райони за направата на крушови насаждения са прохладни, с голяма промяна на нощна и денна температура (така плодовете се оцветяват по добре и добиват търсения търговски вид). Тези райони се намират по поречията или при наличие на планини и гръбари.
  При засаждане на круши или дюли пресадени на семенна подложка изискванията към почвата се намаляват. Върху семенна подложка кореновата система е в пъти по-силна и по-лесно се развива в тежки черноземи, но плододаването започва доста по-късно около шеста – седма година след засаждането на овошките.

  Засаждане – добре е да се извърши в периода от ноември до средата на март месец, дори закупеният разсад да е пакетиран или поставен в контейнер. Изкопаните дупки за целта да са с размери не по-малки от 60 / 60/ 60, в противен случай младите овошки не могат да се развият добре, не дават искания прираст, общо взето остават дребни и недорасли дълго време след засаждането им.
  Поливане: Поливката при засаждане е задължителна освен в случай на преовлажнена почва. Преди поставяна на овошката в предназначената за това дупка, се изсипват около десетина литра вода, след това се засипва с пръст и отново се изсипват десетина литра вода. Ден след извършване на тази процедура земята около овошката се претъпква леко, за да се уплътни.
  При извършване на тези действия е на 95 процента сигурно, че засаждането на дръвчетата ще е успешно.

 • Разсадник „Емануил Стоянов“ на изложението Агра 2016

  16 февруари 2016

  За втора поредна година Разсадник „Еманул Стоянов“ участва на международното изложение Агра. Популярното изложение се провежда всяка година в Панаирните палати на гр.Пловдив.
  Клиентите ни ще имат възможността да ни посетят и да разговарят лично с Емануил Стоянов по въпросите, свързани със засаждане и отглеждане на овощни видове.
  Ще представим растителните видове и сортове, които предлагаме за сезон 2015-2016.
  Както винаги можете да разгледате богатия ни асортимент от овощни дървета, плодни храсти и декоративни растения.
  Заповядайте в периода 24 – 28 февруари 2016г.