Отглеждане на киви

КивиЗа отглеждане на киви(Actinidia) е необходимо да имате изработена конструкция, подобно на лозите, без значение дали е висока (още наричана асмалък) или ниска по колове.
Важно е да я има, понеже кивито е увивно, лиановидно растение.

Засаждането на киви е добре да се направи до края на месец Май, за да може растението да се развие добре и да добие необходимите студоустойчиви качества и да издържи до следващата пролет.

В България най-известни са три сорта киви:
Сорт Бруно, сорт Хауърд и хибридното Аргута (нарича се хибридно понеже е самоопрашващо се).
И трите сорта са доказано устойчиви на нашите климатични особености в цяла Южна България, до подножието на Стара планина.

При засаждане на сортовете Бруно и Хауърд е важно да се знае че едно мъжко киви може да опраши до около 4 – 5 женски представители на сорта и не е необходимо за всяко женско да се купува и мъжко киви. Опрашването се извършва от пчелите, вятъра, както и други насекоми и то става до около 180 – 250 метра.

Напояване – Кивито е силно влаголюбиво и отглеждането трябва да се извършва в места със задължително наличие на вода. Напояването е трябва да се извършва в период не по-дълъг от 7-8 дни при тежки почви и през 3-4 дена при по-леки пропускливи почви.

Третиране с препарати – по настоящем не са получени данни за нападения на растенията от вредители или гъбични заболявания и не е необходимо използването на пестициди и инсектициди. При третиране на почвата с хербициди против затревяване е добре да се внимава да не се засегне листната маса, поради силната чувствителност на растенията, дори и в по-напреднала възраст.

Подхранване с естествен и изкуствен тор – при засаждане на киви, трябва да се знае, че растението много бързо поема от вещества в почвата и подхранването с изкуствени торове е забранено при младите растения. Единствено може да се поднесе естествен тор в малки количества. При 3-4 годишните растения подхранването с изкуствени торове е по-безопасно, но дозите трябва да се разпределят правилно и да не са пресилени. За препоръчване е да се използват бавно разтворими (троен супер фосфат).

Резитба на киви – обикновено тя е подобна на лозите: пускат се няколко основни клона (т.нар. майки), от които започва разпределението на другите клонки. Младите леторасли се прореждат през 2-3 и се оставят на 5-6 плодни пъпки. Добре е резитба да се прави още от втората година след засаждането и преди това да се посъветвате със специалист.