Червен мискет – 5 лв

Характеристика:

Срок на зреене: 15 – 20 септември

Червен мискет е винен сорт.
Гроздът е с тегло 150 – 170 грама, сбито разположени зърна.
Зърната са дребни, розово- червени на цвят, с мека кожица.
Лозата е с добър растеж и добра устойчивост към маносване и гниене. По студоустойчивост е сред първите места и то не само в българският лозов асортимен.
Добивът от декар е около 1200 – 1400 кг.