Палиери – 5 лв

Характеристика:

Срок на зреене: 10 – 15 септември

Палиери е червен ( черен ), десертен сорт, познат на всички производители в европейските страни.
Гроздът е голям, рехав, с тегло между 380 – 470 грама.
Зърната са големи, кръгли по форма, с тегло 8 – 12 грама.
Кожицата е тъмно виолетово оцветена, дебела, покрита с восъчен налеп.
Добивът от декар достига 3200 кг, при добра година.
Устойчивостта към ниски температури е около средната. Сортът лесно се маносва, но пък е с висока устойчивост на гниене.
Лозите са със среден растеж и са лесни за поддръжка. Може да се отглеждат, както на колове, така и на асма.