Дръвче колонна ябълка

Колонна ябълка – 10 лв

Характеристика: