Дръвче колонна ябълка

Колонна ябълка – 15 лв

Характеристика: