Разсад Арония

Арония

Характеристика: Арония ( Aroniq melanocarpa )

Аронията може да е храст с височина между 2,3 и 3,1 м, както и дръвче с височина от около 4,2 метра.Дръвчетата се правят на висока присадка с основа (калина) и по този начин не се появяват издънки на растението от земята.И в двата случая отглеждането се извършва без особени грижи.Растенията не се нападат от обичайните за овощните видове неприятели и са устойчиви на засушавания.
Аронията издържа на много ниски температури до около – 32 градуса.Правени са опити в изкуствена среда и растенията са изтърпяли до около 36 градуса под нулата.
Този овощен вид няма претенции към почвата,вирее както в по- бедни глинести и песъчливи почви, така и в богати на полезни вещества черноземи и горски райони.