Засаждане и отглеждане на Арония

АронияПреди засаждането на Арония е необходимо земята да е добре обработена, предварително да са изкопани дупки (ямички) с размери не по-малки от 55/55/55.
При по-тежка черноземна или глинеста почва е необходимо размерите да са 80/80/80 – за по-добро по- нататъшно развитие на растенията.

При силна и благородна почва торенето не е необходимо в начален стадий от развитието, но при навлизане на растенията в плододаваща възраст подхранването е добре да се прави всяка година за подобряване качеството на продукцията и получаването на по-високи добиви.
Ако засаждането се извършва върху изтощена и слаба почва подхранването и преди засаждането е задължително с около 5-6 тона оборски тор на декар или 50-70кг изкуствени бавно действащи торове (троен суперфосфат).
При торене с изкуствен или естествен тор директно в изкопаните за засаждането дупки, трябва да се внимава при поставянето на растението, корените да не се опират директно върху тора, като това се предотвратява чрез: поставянето му отдолу на дупката и отгоре се затрупва с 2 – 3 см пръст и след това се постави аронията. Кореновата ѝ система се развива бързо и след около 1 месец растението започва да добива полезните вещества от торенето.

Засаждането на Арония трябва да се осъществи до края на Март или началото на Април, ако растенията са на гол корен и до края на месец май ако растенията са в контейнер.
Когато засаждаме Арония на гол корен от несигурен източник на овощния материал е добре растенията или растението да се потопи във вода за около 20-24 часа и след това да се закопае. Когато овошките са в контейнер е необходимо само да се полее еднократно.
Затрупването на Аронията в дупката трябва да бъде до мястото, до където е била в разсадника или до началото на резника (ако е присадка: до началото ѝ).
Разстоянието, на което се засаждат едно от друго е необходимо да е не по-малко от 1,2м в редовете и 1,50-1,80м в междуредията според начина на обработка и начина на прибиране на продукцията (ръчно или машинно).

Поливката на аронията трябва да се осъществява непосредствено след засаждане и поне през десетина дни в горещите летни месеци.

При засаждане на овощните храстчета върху неполивни площи растенията ще бъдат не доходоносни, а до 4-5 години напълно ненужни.

Аронията почти не се напада от вредители или гъбични заболявания и обработката с инсектициди и пестициди не е необходима.