Лешник – 10 лв

Характеристика: Римски ; Трапезунски
Римски лешник – плодовете са много едри, теглото им е средно 15 грама, с правилна форма.
Растението е добре разклонено, може да се оформи и като дърво.
Сортът е самостерилен. Добри опрашите ли са : Трапезунски, Бадемовиден и др.
От един храст може да се откъснат до 15,5 кг ( изключително плодаващ сорт).

Трапезунски лешник – плодовете са средни до едри 10 – 12 гр. Храстите са широко разпрострени, има наличие на повече издънки, трудно може да се оформи като дръвче.
Сортът е самостерилен. Добрите му опрашители са : Римски, Бадемовиден, Хемпелов и някои др.
От един храст може да откъснете около 9,5 кг

Лешниците като цяло са сравнително сухоустойчиви растение, но за постигане на по- добри резултати в отглеждането им, е необходимо да се внася поне 50 – 60 литра вода. Климатичните условия също не са за пренебрегване: в  южните части на България, добивите са с около 5 кг по- високи от по студената северна част.