Липа

Характеристика: Липата е силно растящо, влаголюбиво растение. Цветовете и са най- ефектната и приложима част от нея.
Още с разцъфтяването на първите цветчета, множество пчелички се струпват около дървото и добиват така необходимият им прашец. С изключителният си аромат, цветовете ни запълват с енергия и усмивка, а през зимата се радваме на висококачественият чай от липов цвят.
Дървото е с височина между 15 и 40 метра, при засушаване цветовете и листата окапват преждевременно, растение не изсъхва цялостно. Липата издържа на много ниски минусови температури и е почти невъзможно да измръзне ( – 30 ; – 35 градуса ).
Към почвата няма особени изисквания и вирее, както върху плътни и тежки черноземи и червеноземи, така и върху по пропускливи и чакълести почви.