Бяла катерлива влачеща роза

Номер 13 – Бяла катерлива

Характеристика: