Червена катерлива влачеща роза

Номер 12 – Червена катерлива

Характеристика: